Jag är lektor i statsvetenskap på Mälardalens universitet och analytiker vid Utrikespolitiska institutet med kinesisk politik som mitt specialområde. Jag har följt Kinas utveckling under femton års tid. Precis som i många andra utvecklingsländer har Kinas ekonomi vuxit mycket snabbt. Många områden i Peking och Shanghai är idag modernare och rikare än de finaste stadsdelarna i Stockholm. Kina utgör en alltmer attraktiv handelspartner inte minst för de nordiska länderna.

Samtidigt har Kinas snabba utveckling lett till många negativa konsekvenser. Klyftorna mellan fattiga och rika har ökat och är idag bland de vidaste i världen. Miljöförstöringen i Kina har exploderat. Landet har sedan några år tillbaka världens största utsläpp av koldioxid. Kinas miljöfarliga politik riskerar att påverka framtiden för alla människor på planeten.

Mot bakgrund av Kinas stora betydelse är det olyckligt att de nordiska länderna inte satsar mer resurser på att öka kunskaperna om den östliga stormakten. Med hjälp av forskning, föreläsningar, artiklar och bloggande vill jag bidra till att fördjupa kunskaperna och delta i debatten om Kina i Sverige och Norden.

Gustav Sundqvist