UTBILDNING
2013–2019, doktorsexamen i statskunskap
Åbo Akademi, Finland

2010–2012, masterexamen i statskunskap och internationella studier
Uppsala universitet, Sverige

2008–2010, kandidatexamen i statskunskap
Uppsala universitet, Sverige
National Taiwan University, Taiwan

2005–2008, kandidatexamen i kinesiska                                  
Uppsala universitet, Sverige
Nankai University, Kina

ARBETSLIVSERFARENHET

Mars 2022–nuvarande
Lektor vid Mälardalens universitet 

Januari 2022–nuvarande
Analytiker vid Nationellt kunskapscenter om Kina (NKK) på
Utrikespolitiska institutet (UI)                    

Augusti 2019–februari 2022                      
Universitetslektor vid Mälardalens högskola

2012–nuvarande                              

Eget konsultföretag, skribent- och utredningsuppdrag för IF-metall, Unionen, TCO, Palmecentret och Utrikespolitiska institutet (UI)
 
2019 (juni–juli)
Uppsala universitet
Forskare med inriktning mot Kinas civilsamhälle
 
2018 (december)
Utrikespolitiska institutet
Forskningsassistent med inriktning på Kinas internationella investeringar
 
2017 (januari–februari)
Utrikespolitiska institutet
Forskningsassistent med inriktning på Konfucianismens roll i Kina
2013                                                      
Prime PR, Juniorkonsult och skribent

2012
Utrikespolitiska institutet (UI)
Stipendiat

2010
Uppsala studentkår
Studiebevakare
Tjänstgöringsintyg, Unionen, 21.05.20.pdf

FÖRELÄSNINGAR UTANFÖR REGULJÄR UNDERVISNING
2023.05.29, Uppsala

Presentation av rapporten 'Statliga kinesiska påverkansoperationer mot demokratin i svenska kommuner' för Rotary Linné i Uppsala.


2022.12.02, Stockholm

Presentation av rapporten 'Statliga kinesiska påverkansoperationer mot demokratin i svenska kommuner' för EU-gruppen vid Sveriges kommuner och regioner (SKR)


2022.11.24, Västerås

Lansering av rapporten 'Statliga kinesiska påverkansoperationer mot demokratin i svenska kommuner' för studenter och lärare vid MDU. MDU:s rektor Martin Hellström deltog under presentationen. 


2022.11.23, Stockholm

Presentation av rapporten 'Statliga kinesiska påverkansoperationer mot demokratin i svenska kommuner' för diplomater från de nordiska länderna under möte vid UI.


2022.06.09, Stockholm

Föreläsning om subnationella samarbeten mellan Sverige och Kina för SKRs demokratigrupp

2021.04.26, Digitalt

Föreläsning om Kina för anställda och förtroendevalda vid Unionen

2020.11.20, Digitalt 

Föreläsning om Kina för anställda vid TCO 

2020.01.30, Uppsala

Föreläsning om Kina för Uppsala arbetarekommun

2019.10.24, Uppsala
Föreläsning med tema 'Konfucianism och demokrati' för Filosofiska Kårföreningen i Uppsala.

2019.10.17, Uppsala
Föreläsning med tema 'Kina den digitala supermakten' för Missionskyrkan i Uppsala.

2019.04.25, Uppsala
Föreläsning om Kinas inflytande på Europa för S-föreningen Tjänstemannaföreningen i Uppsala.

2018.06,01, Stockholm
Föreläsning om Kinas utveckling för fackliga representanter vid Unionens konferens 'Företagens Globala Ansvar'.

2018.04.10, Åbo
Gästföreläsning om demokratisering i Kina vid Centre for East Asian Studies, University of Turku

2016.11.15, Sundsvall
Föreläsning om demokratisk diffusion i Kina för studenter i statskunskap A

2015.02.17, Stockholm
Föreläsning om konflikten mellan Kina och Japan för skolklass vid Kunskapsgymnasiet Globen

2015.01.29, Åbo
Gästföreläsning om kinesiska labour NGOs vid Centre for East Asian Studies, University of Turku

2015.01.09, Stockholm
Föreläsning om Kinas historia och arbetsmarknad för representanter från Sandviks Unionenklubbar

2014.09.04, Märsta
Presentation av förslag till Kinastrategi inför Unionens förbundsstyrelse

2014.03.06, Skara
Föreläsning om Kinas politik och ekonomi vid Volvo Personvagnars Unionenklubbs koncernstyrelsemöte

2013.11.13, Stockholm
Föreläsning om Kinas historia och arbetsmarknad för avtalsenheten vid Unionens förbundskontor

2013.09.05, Fiskebäckskil
Föreläsning om Kinas historia och arbetsmarknad vid Volvo Personvagnars Unionenklubbs höstkonferens

2013.05.02, Åhus
Föreläsning om Kinas historia och arbetsmarknad vid Volvo Personvagnars Unionenklubbs årsmöte


KONFERENSER OCH SEMINARIER
2022.05.10, Digitalt
Genomför presentationen 'Om lokala samarbeten mellan svenska kommuner och kinesiska motsvarigheter' vid Utrikespolitiska institutet. 

2022.04.20, Digitalt
Genomför presentationen 'Om lokala samarbeten mellan svenska kommuner och kinesiska motsvarigheter' vid 'Internationella dagen' organiserat av Sveriges kommuner och regioner (SKR). https://api.screen9.com/preview/0Qu326851iMt9pNImWIIoEx-g6HSBV2BCQzQ0ISGFRR7f1BAjoMyRV6g84tl1Jg3

2022.03.31, Digitalt
Genomför presentationen 'Om lokala samarbeten mellan svenska kommuner och kinesiska motsvarigheter' vid statsvetardagen på MDU.

2021.05.21, Digitalt
Moderator på TCOs seminarium 'how to improve workers' rights in China while doing business'. 

2021.03.25, Digitalt
Organisatör och deltagare i panelen 'Ett samtal om Kinas påverkan på Sverige' som hölls under Statsvetardagen vid MDH.

2019.11.28–2019.11.29, Katrineholm

Organisatör av DEM-gruppens workshop "svenska kommuners globala utmaningar"

2019.11.20–2019.11.21, Västerås
Organisatör av DEM-gruppens workshop "svenska kommuners globala utmaningar"

2016.11.22–2016.11.23, Stockholm
Deltagare i finlandssvenska forskarskolans höstseminarium i Stockholm

2015.11.26, Sundsval
Deltagare vid statsvetenskapliga institutionens högre seminarium vid Mittuniversitet

2015.11.10–2015.11.11, Vasa
Deltagare i finlandssvenska forskarskolans höstseminarium i Vasa

2015.06.11–2015.06.12, Uppsala
Delatagare i NACS PhD-workshop "Fieldwork in China"

2015.06.09–2015.06.11, Uppsala
Medarrangör och deltagare i NACS konferens "China in the World, the World in China"

2014.11.13, Uppsala
Medarrangör för doktorandseminarium om konflikten i sydkinesiska havet. Seminariet organiserades och finansierades av Uppsala Forum för Fred, Demokrati och Rättvisa

2014.10.28–2014.10.31, Shanghai
Deltagare i konferens och PhD-kurs med titeln "Sustainable City Development: Theories, methods, challenges, and experiences in China and the Nordic countries"

2014.10.15–2014.10.16, Åbo
Deltagare vid finlandssvenska forskarskolans höstseminarium i Åbo

2014.09.30–2014.10.01, Uppsala
Organisatör för workshop med titeln ”Institutionell förändring och innovationer för politiskt deltagande". Workshopen finansierades med medel från “Åbo Akademis Jubileumsfond 1968 - forskningssamarbete till Sverige”

VETENSKAPLIGA  PUBLIKATIONER
B. Jerdén, G. Sundqvist. Inskickad till tidskrift. ' Paradiplomacy and international conflict: The disengagement from China by Swedish local governments'.

O. Almén & G. Sundqvist. Kommande. 2022. 'A Tale of Two Chinese Cities: Local Governance Diversity in the Unitary Authoritarian State', Journal of Contemporary China 31: 1–17. https://doi.org/10.1080/10670564.2022.2109843

Sundqvist, G. 2021. 'Kan en ny våg av demokratidemonstrationer i Hongkong sprida sig till det kinesiska fastlandet?', Statsvetenskaplig Tidskrift 123(1): 77–92. https://journals.lub.lu.se/st/article/view/22772

Sundqvist, G. 2019. ‘Trickle Through Democracy Studies on Democratic Diffusion in China’, Doktorsavhandling. Åbo Akademi.

 
Sundqvist, G. 2019. ‘Mechanisms Behind Diffusion of Democracy’, I New Perspectives on China’s Relations with the World: National, Transnational, and International, E-International Relations.
 
Sundqvist, G. 2019. ‘Diffusion of Democracy among Civil Society Actors in Guangdong Province’, Studia Orientalia Electronica 7: 30–51. https://doi.org/10.23993/store.64139.

Sundqvist, G. 2016. 'Marxism Still Matters:The Chinese Communist Party’s Description of Foreign De­mocracies as an Ideological Strategy', Studia Orientalia Electronica 4, 89–107, http://ojs.tsv.fi/index.php/StOrE/article/view/51455.

Sundqvist G. & O. Sundqvist. 2015. 'Asterix som myt och ideologi', I Det postsekulära klassrummet - Mot ett vidgat religionskunskapsbegrepp, David Carlsson & Peder Thalén (red.), Swedish Science press: Uppsala.

J. Lagerkvist & G. Sundqvist. 2013. 'Loyal Dissent in the Chinese Blogosphere: Sina Weibo Discourse on the Chinese Communist Party', Studies in Media and Communication, 1 (1): 140–149, http://redfame.com/journal/index.php/smc/article/view/121.

Sundqvist, G. 2010. 'Partiets språk', Orientaliska Studier 124 (1), 64–77.

POPULÄRVETENSKAPLIGA  PUBLIKATIONER OCH KOMMENTARER
Patrik A, Cappelin B, Jerdén, Korneev D, Lindberg F, Linden M, Pårup H, Shih T, Staffas Edström E, Sundqvist G, 'Kommunistpartiets 20:e nationella kongress: Xi Jinping stärker sitt grepp om Kina', Brief utgiven av NKK, https://kinacentrum.se/publikationer/kommunistpartiets-20e-nationella-kongress-xi-jinping-starker-si...

Sundqvist, G. 'Sweden’s General Elections: Implications for NATO, European and Asian Policy', Prospects and Perspectives, 28 september 2022, https://www.pf.org.tw/en/pfen/33-9673.html


Sundqvist, G. 'Framtiden för Hongkongs demokratiska fackföreningsrörelse', NKK kommentar, 13 april 2022, https://kinacentrum.se/publikationer/framtiden-for-hongkongs-demokratiska-fackforeningsrorelse/

Sundqvist, G. 'Måste upp i värdekedjan', Internationella Studier, nr. 4, 2014.

Sundqvist, G. 'En symbolisk strävan', Internationella Studier, nr. 3, 2014.

Sundqvist, G. 'Lojal social olydnad', Internationella Studier, nr. 2, 2014.

Sundqvist, G. 'Kina, åt vänster eller höger', Internationella Studier, nr. 4, 2013.

Sundqvist, G. 'Kina vid ett vägskäl', UI-bloggen, 2013.11.26, http://www.ui.se/blog/uibloggen/2013/11/26/kina-vid-ett-vagskal.aspx.

Sundqvist, G. 'Nya aktörer i globalt maktspel', UI-bloggen, 2013.09.11, http://www.ui.se/blog/uibloggen/2013/9/24/den-nya-auktoritara-kapitalismen.aspx.

Sundqvist, G. 'Uppror i världens verkstad', Internationella Studier, nr. 2, 2013.

Sundqvist, G. 'Kina stärker banden', Internationella Studier, nr. 1, 2013.                          

Sundqvist, G. 'Fortsatt oenighet mellan Japan och Nordkorea', UI-bloggen, 2012.12.03, http://www.ui.se/blog/uibloggen/2012/12/3/fortsatt-oenighet-mellan-japan-och-nordkorea.aspx.

Sundqvist, G. 'Kinas stöd blir begränsat', Internationella Studier, nr. 4, 2012.

Sundqvist, G. 'Maktens kvinnor axlar skulden i Kina', UI-bloggen, 2012.10.04, www.ui.se/blog/uibloggen/2012/10/4/maktens-kvinnor-axlar-skulden-i-kina.aspx1.

UPPSATSER
Sundqvist, G. 'Marxism, konfucianism eller modernism?'. Masteruppsats., Uppsala universitet, 2012.

Sundqvist, G. 'Skapar utlandsstudier demokratiska människor?'. Kandidatuppsats., Uppsala universitet, 2010.

RAPPORTER 
Sundqvist G och Lindberg F. 'Statliga kinesiska påverkansoperationer mot demokratin i svenska kommuner', Rapport utgiven av MDU och NKK, 2022. https://kinacentrum.se/publikationer/statliga-kinesiska-paverkansoperationer-mot-demokratin-i-svensk...

Sundqvist G, Lindberg F, Jerdén B, Shao O. 'Lokal frost i relationerna: svenska kommuners, regioners och länsstyrelsers samarbeten med Kina', Rapport/NKK, 2022. https://kinacentrum.se/publikationer/lokal-frost-i-relationerna/

Sundqvist, G. 'TCO:s framtida arbete i frågor som rör Kina', Rapport/TCO, 2021.

Sundqvist, G. 'Kinas arbetstagarrörelse', Rapport/Unionen, 2013.


Sundqvist, G. 'Civilsamhället i kina', Rapport/Olof Palmes internationella center, 2012.

UTLANDSVISTELSER, POSTDOKTORALA VISTELSER OCH FÄLTARBETEN
2020.09.01–2020.10.31 och 2021.01.16–2021.04.30
Postdoktoral vistelse vid Åbo Akademi. På grund av Coronapandemin har jag inte kunnat vara fysiskt närvarande i Åbo. 

2019.06.10–2018.06.30

Fältarbete i Hangzhou, Guangzhou och Hongkong. Fältarbetet skedde inom ramen för det av vetenskapsrådet finansierade forskningsprojektet ’Local Governance Diversity in the Unitary Authoritarian State’.

2018.04.09–2018.05.25
Gästforskare vid Centre for East Asian Studies (CEAS) vid Turku University.

2017.04.26–2017.06.08
Fältarbete i Hong Kong, Shenzhen och Peking. Under största delen av fältarbetet var jag stationerad vid ICO (Institute of Contemporary Observation).

2016.04.11–2016.06.09
Fältarbete i Hong Kong, Shenzhen, Guangzhou, Dongguan och Wuhan. Under största delen av fältarbetet var jag stationerad vid ICO (Institute of Contemporary Observation).

2015.03.04–2015.06.02
Fältarbete i staden Shenzhen. Under tiden för fältarbetet var jag stationerad vid ICO (Institute of Contemporary Observation).
Intyg för färdigställd postdoc vid Åbo Akademi. 21.04.30.docx.pdf

NÄTVERK
2023–
Representant för Utrikespolitiska institutet i forskarskolan 'Graduate School in Asian Studies' 

2020–2021

Styrelseledamot i statsvetenskapliga förbundet (Swepsa)

2019–2020
Ansvarig  för forskargruppen för studier i demokrati, makt och medborgarskap

2015–2017
Supleant i NACS (Nordic Association for China Studies) styrelse

2012-
Medlem i utrikespolitiska institutets alumninätverk

UNDERVISNING

Jag har totalt undervisat 2 643 klocktimmar på universitetsnivå.


Huvudlärare och utvecklare av kursen 'Kinas globala inflytande', Mälardalens universitet, A-nivå, 7.5 hp (2022 160 klocktimmar)

Från 2022 ges kursen som en fristående heldigital kurs vid MDU


Lektor i ’Re-framing Globalization', doktorandnivå, 5 hp (2022, 10 klocktimmar)

Ansvarade för att undervisa i kursspåret 'China’s Geopolitical Ambitions and International Business' som gavs som del av kursen ’Re-framing Globalization'. Kursen gavs på engelska och riktade sig till forskarstudenter.

 

Huvudlärare i ’Metod I’, Mälardalens högskola/universitet, B-nivå, 15 hp (2020–2022, 350 klocktimmar)

Med start från 2020 ges kursen andra året vid statsvetarprogrammet på Mälardalens Högskola. Inom ramen för kursen tränas studenterna på att sätta sig in i grundläggande statsvetenskaplig metod. Studenterna genomför även en uppsatsliknande övning. På grund av Coronaepidemin var kursen digital under HT 2020.


Huvudlärare i ’statsvetenskap 61-90’, Mälardalens högskola, C-nivå, 30 hp (2019–2020, 267 klocktimmar)

Fram till hösten 2020 utgjorde kursen den sjätte terminen vid statsvetarprogrammet på Mälardalens Högskola. Kursen syftar till att framförallt till att ge studenter förutsättningar att utveckla ett självständigt examensarbete i statsvetenskap. Utöver att undervisa på kursen utvecklade Sundqvist även stora delar av kursupplägget.

 

Huvudlärare i ’Examensarbete i samhällskunskap för ämneslärare i gymnasieskolan’, Mälardalens högskola, C-nivå, 15 hp (2019, 70 klocktimmar)  

Kursen syftar till att ge ämneslärare med samhällsvetenskaplig inriktning möjlighet att utveckla ett självständigt examensarbete.

 

Huvudlärare i ’metoder i samhällsvetenskap inför examensarbetet’, Mälardalens högskola,  C-nivå, 15 hp (2019, 100 klocktimmar)  

Kursen syftar till att ge ämneslärare med samhällsvetenskaplig inriktning goda förberedande metodkunskaper inför deras examensarbete.

 

Lektor i ’statsvetenskap 1-30’, Mälardalens högskola, A-nivå, 30 hp (2019–2020, 293 klocktimmar)

Fram till hösten 2020 utgjorde kursen den första terminen vid statsvetarprogrammet på Mälardalens Högskola. Kursen gavs även för lärarstudenter. Inom ramen för kursen hade Sundqvist huvudansvar för momentet politisk teori (4.5 hp) samt delat ansvar för momentet internationella politik och EU (7.5 hp).

 

Lektor i ’statsvetenskap 31-60’, Mälardalens högskola, B-nivå, 30 hp (2019–2020, 367 klocktimmar)

Fram till hösten 2020 utgjorde kursen den tredje terminen vid statsvetarprogrammet på Mälardalens Högskola. Kursen gavs även för lärarstudenter. Inom ramen för kursen hade Sundqvist huvudansvar för momentet Metod B (7.5 hp) samt delansvar i kursmomentet Demokratins Problem (7.5 hp) och Uppsats (7.5 hp).

 

Adjunkt i statsvetenskap, Mänskliga rättigheter i Sverige och EU, Uppsala universitet, masternivå, 7.5 hp (2018–2019, 64 klocktimmar)
Kursen utgör en valbar del inom masterprogrammet i mänskliga rättigheter som ges av den teologiska fakulteten vid Uppsala universitet. Kursen har både en juridisk och en statsvetenskaplig del. Sundqvist har varit huvudansvarig för samtliga moment (föreläsningar, seminarier och examination) inom den statsvetenskapliga delen av kursen.
 
Adjunkt i statsvetenskap, Metod B, Uppsala universitet, kandidatnivå, 15 hp (2018, 72 klocktimmar)
Metod B utgör en obligatorisk del inom statsvetenskap B som ges av statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet. Under kursen har Sundqvist ansvarat för seminarieverksamhet på fyra delområden (1) normativ argumentation, (2) intrusiva metoder, (3) processpårning och (4) forskningsdesign.
 
Adjunkt i statsvetenskap, Idéer och ideologier, Åbo akademi, kandidatnivå, 5 sp (2016–2018, 80 klocktimmar)
Delkursen idéer och ideologier utgör en valbar kurs på kandidatnivå inom ämnet statskunskap vid Åbo akademi. Examinationen på kursen har skett genom skriftliga förhör.  I rollen som huvudlärare har Sundqvist självständigt ansvarat för planering, genomförande och examination av kursen.

Adjunkt i statsvetenskap, Demokratins dilemma, Mittuniversitet, kandidatnivå, 4.5 hp (2015–2016 197 klocktimmar).
Delkursen demokratins dilemma utgör en obligatorisk del inom kursen statsvetenskap B vid Mittuniversitetet. I undervisningen har kursansvar ingått och Sundqvist har själv ansvarat för planering, genomförande och examination av kursen.
 
Adjunkt i statsvetenskap, Politiskt deltagande, Mittuniversitet, kandidatnivå, 4.5 hp (2015–2016 197 klocktimmar).
Delkursen demokratins dilemma utgör en obligatorisk del inom kursen statsvetenskap B vid Mittuniversitetet. I undervisningen har kursansvar ingått och Sundqvist har själv ansvarat för planering, genomförande och examination av kursen.
 
Adjunkt i statsvetenskap, Mänskliga rättigheter i politik, rätt och religion, Uppsala universitet, masternivå, 15 hp (2014–2017 272 klocktimmar).
Kursen utgör en obligatorisk del inom masterprogrammet i mänskliga rättigheter som ges av den teologiska fakulteten vid Uppsala universitet. Kursen har både en juridisk, en religionsvetenskaplig och en statsvetenskaplig del. Sundqvist har under två år varit delansvarig och under två år varit huvudansvarig för samtliga moment (föreläsningar, seminarier och examination) inom den statsvetenskapliga delen av kursen. De statsvetenskapliga delarna av kursen examinerades genom uppsatsförberedande PM (7.5 hp).
 
Adjunkt i statsvetenskap, Politisk teori A, Uppsala universitet, kandidatnivå, 6 hp, (2013–2018 144 klocktimmar).
Politisk teori A utgör en obligatorisk del inom statsvetenskap B som ges av statsvetenskapliga institutionen vid UU. Inom ramen för kursen har Sundqvist föreläst samt varit delansvarig för tentamensrättning.


SPRÅK
Flytande i svenska, engelska och kinesiska

PROJEKTMEDEL OCH STIPENDIER TILLDELADE I KONKURRENS MED ANDRA

2021

Uppdrag från MSB för att genomföra studie om Kinas påverkan på demokratin i svenska kommuner, summa. 500 000 kronor.


2019

Åbo Akademis postdoktorala forskarstipendium (5,5 månaders finansiering av forskning på heltid), summa: 128 442 kronor


2018

Åbo Akademis doktorandstipendium för avhandlingens slutskede (3 månaders finansiering av forskning på heltid)

2017
Åbo Akademis doktorandstipendium (12 månaders finansiering av forskning på heltid)

2017
Helge Ax:son Johnsons stipendium (resestipendium), summa: 22 500 kronor 

2017
Studentkårens resestipendium, summa: 40 000 kronor

2016
Helge Ax:son Johnsons stipendium (resestipendium), summa: 40 000 kronor

2015
Åbo Akademis doktorandstipendium (11 månaders finansiering av forskning på heltid)
 
2015
Helge Ax:son Johnsons stipendium (resestipendium), summa: 40 000 kronor
 
2015
Henschens stipendium, summa 135 000 kronor 
 
2014
Nybergs H S stipendium (resestipendium), summa: 40 000 kronor 
 
2014
Åbo Akademis Jubileumsfond 1968 - forskningssamarbete till Sverige
 
2013
Åbo Akademis doktorandstipendium (12 månaders finansiering av forskning på heltid)SLUTFÖRDA KURSER PÅ FORSKARNIVÅ

Metod och forskningsdesign (8 poäng)

Organisatör för seminarier och workshops (8 poäng)


Media, ideologi och arbetsmarknad i Kina (20 poäng)

Deltagande i konferenser och seminarier (9 poäng)


Pedagogiska kurser

Studenten och lärandesituationen ( 2,5 hp ), 2020, PEA931.

Läraren och undervisningen ( 2,5 hp ), 2020, PEA928.

Högskolan och utbildningsuppdraget ( 2,5 hp ), 2020, PEA924.

Pedagogisk digital kompetens ( 2,5 hp ), 2020, PEA929.Teaching and mentoring in theory and practice (5 ECTS), 2018
Kursen gavs digitalt 2017-2018. Kursen utgjorde en baskurs i pedagogik från ett teoretiskt och pedagogiskt perspektiv. Kursen gavs av Charlotta Hilli, universitetslärare vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo akademi (charlotta.hilli@abo.fi).

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

Programdirektör (2022-, 100 klocktimmar)

Under 2022 tjänstgjorde Sundqvist som programdirektör vid statsvetarprogramet vid MDU. Inom ramen för detta uppdrag har Sundqvist haft ett övergripande ansvar för frågor som berör samordning inom ramen för programmet. Sundqvist har också ansvarat för att utveckla programmets kvalité.


Programsekreterare (2020, 150 klocktimmar)

Under våren 2020 tjänstgjorde Sundqvist som vikarierande programsekreterare vid statsvetarprogramet vid MDH. Inom ramen för detta uppdrag har Sundqvist haft ett övergripande ansvar för frågor som berör samordning inom ramen för programmet. Sundqvist har också ansvarat för att utveckla programmets kvalité.

 

Ansvarig för forskningsseminarier i DEM-gruppen (2019-2020, 105 klocktimmar)

Från november 2019 och juni 2020 ansvarade Sundqvist för verksamheten inom DEM-gruppen (gruppen för forskning inom demokrati, makt och medborgarskap). Inom ramen för detta organiserade Sundqvist tre forskningsworkshops, en i Västerås 2019.11.20–2019.11.21, en i Katrineholm 2019.11.28–2019.11.29 och en som ursprungligen skulle vara i Uppsala men som digitaliserades på grund av Covid-19 2020.04.16–2020.04.17. Utöver dessa större workshops ansvarade Sundqvist även för att organisera ett antal mindre forskningsseminarier vid MDHs kampus i Västerås.

 

Projektledare för arbete med forskningsansökan (80 klocktimmar)

Under våren 2020 har Sundqvist projektlett arbetet med forskningsansökningen ’Svenska myndigheters hantering av demokratirisker relaterade till kinesiskt inflytande på lokal nivå.” Ansökningen riktade sig till MSBs utlysning ’Det öppna Samhället’. Utöver Sundqvist ingick även Dr. Anna Johansson, Dr. Björn Jerdén och Dr. Jörgen Ödalen i projektgruppen. Ansökningsförfarandet sker i två steg. I juni 2020 fick vi veta att vi tagit oss vidare till steg två i ansökningsprocessen.

 

Övriga administrativa uppgifter (2019-2020, 121 klocktimmar)

Sundqvist har även deltagit aktivt i övriga administrativa uppgifter för statsvetargruppen vid MDH. Under hösten 2020 deltog Sundqvist bland annat i ett reformarbete som syftade till att bryta upp de stora statsvetenskapliga kurserna vid MDH i mindre kurser. Sundqvist ansvarade bland annat för att utveckla kursplaner till "Examensarbete i statsvetenskap" (15 hp), "Internationella relationer" (7.5 hp), "Metod I (15 hp)", "Metod II" (7.5 hp), "Politisk teori (7.5 hp). Sundqvist har även projektlett möjligheterna för att utveckla kurser på avancerad nivå inom ramen för statsvetenskap vid MDH.

Övriga administrativa uppgifter (2020-2021, 37 klocktimmar)
Sundqvist har även deltagit aktivt i övriga administrativa uppgifter för statsvetargruppen vid MDH. Under våren 2021 har Sundqvist genomfört omvärldsanalys samt utvecklat kursplan till kursen 'Kinas globala inflytande' 7.5 hp.GRANSKNINGSUPPDRAG
2019
Granskade artikeln "Democratization as Institutional Change in Hong Kong" för Asian Journal of Comparative Politics.

MEDIA
2023.09.28
Publicerar krönika om Cecilia Lindqvists utforskande av den kinesiska papperskonsten på Kinamedia. https://kinamedia.se/2023/09/28/cecilia-lindqvist-utforskade-kinesisk-papperskonst/ 

2023.08.23

Kommenterar kinesiska påverkansoperationer mot Sverige i SR-programmet Gräns. https://sverigesradio.se/avsnitt/kinas-taktik-for-att-fa-mer-makt-i-sverige-grans

2023.08.17
Kommenterar regeringens förslag att stoppa partifinansierande lotterier i krönika i VLT. https://www.vlt.se/2023-08-17/regeringens-stopp-for-s-lotterier-ar-fel-vag-att-ga

2023.07.11. 
Diskuterar Sveriges NATO-process i P4 Västmanland. https://sverigesradio.se/artikel/statsvetare-om-nato-starker-forsvaret-men-blir-dyrt


2023.05.05
Diskuterar det kinesiska företaget Putailais investeringar i Timrå i P4 Västernorrland. https://sverigesradio.se/artikel/statsvetare-om-risker-vid-etablering-av-kinesiska-bolag?fbclid=iwar...

2023.02.26
Diskuterade årsdagen av Ukrainakriget i P4 Västmanland. http://p4dela.sverigesradio.se/?id=31016

2023.02.16
Diskuterade nedskjutningen av en kinesisk ballong och konflikten mellan Kina och USA i Vasabladets podcast "bakom rubrikerna" https://www.vasabladet.fi/Artikel/Visa/661688?fbclid=IwAR20N7f0oIgvN6AoBMARvLH1y_kS6dUa8_HMRKpF4dPVf... 

2023.01.13
Diskuterar otillbörlig påverkan från Kina mot Sverige i UI:s podcast Utblick. https://poddtoppen.se/podcast/1544435172/utblick/piska-och-morot-kinesiska-paverkansoperationer-i-sverige?fbclid=IwAR2c-Jt7SeW4laFwjfNw-x7kQYDgL5UqWj4TDLM2Adz6Mciw_ITqmVJ6GvE

2022.11.28
Diskuterar de kinesiska protesterna mot Covidpolitiken med journalist från TT. Texten publiceras i över 30 artiklar däribland SVD. https://www.svd.se/a/GMrqwJ/tomma-ark-och-sarkasm-mot-kinas-covidpolitik

2022.11.22
Presenterar debattartikel om Kinas påverkan på kommuner i Kinamedia. 
https://kinamedia.se/2022/11/22/rapport-sa-paverkar-kina-demokratin-i-svenska-kommuner/

2022.11.16
Diskuterar rapporten 'Statliga kinesiska påverkansoperationer mot demokratin i svenska kommuner' i P4-Västmanland.
http://p4dela.sverigesradio.se/?id=30122

2022.11.15
Diskuterar rapporten 'Statliga kinesiska påverkansoperationer mot demokratin i svenska kommuner' med journalist från TT. Artikeln återpubliceras i ett stort antal tidningar, exempelvis SVD och Aftonbladet. 
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/onE9e0/studie-kina-kan-paverka-svensk-demokrati
https://www.svd.se/a/2Bpqyr/studie-kina-kan-paverka-svensk-demokrati

2022.10.24
Kommenterar kommunistpartiets kongress och maktkoncentrationen runt Xi Jinping i Studio 1 igår: https://sverigesradio.se/artikel/xi-jinping-starker-greppet-om-makten

2022.10.13
Kommenterar Kinas kommunistiska partis 20:e partikongress i TT. Intervjun refereras i 35 tidningar däribland SVD.
https://www.svd.se/a/7666rV/vaxande-personkult-kring-xi-nu-utses-eliten

2022.10.07
Kommenterar Kinas kommunistiska partis 20:e partikongress i UI:s podd.
https://poddtoppen.se/podcast/1544435172/utblick/kommunistpartiets-stora-partikongress-makten-och-xi

2022.09.21
Kommenterar Rysslands beslut att genomföra partiell mobilisering i P4 Västmanland
http://p4dela.sverigesradio.se/?id=29555

2022.08.11
Kommenterar konflikten mellan Kina och Taiwan i SVDs pod ledarredaktionen
https://www.svd.se/story/ledarredaktionen

2022.08.09
Kommenterar konflikten mellan Kina och Taiwan i P4 Sörmland 
https://p4dela.sverigesradio.se/?id=29216

2022.06.17
Kommenterar Sveriges säkerhetspolitiska situation i P4-Västmanland
http://p4dela.sverigesradio.se/?id=28844

2022.06.16
Intervjuad av Lisen Forsberg i UIs serie om olika länders politik 

2022.06.02
Kommenterar Sveriges export av vapen till Ukraina i P4 Västmanland
http://p4dela.sverigesradio.se/?id=28573

2022.05.10
Kommenterar den ryska segerdagen i andra världskriget i P4 Västmanland
http://p4dela.sverigesradio.se/?id=28273

2022.04.25
Publicerar debattartikel om subnationella samarbeten mellan Sverige och Kina tillsammans med Frida Lindberg i Dagens Samhälle
https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/tvara-kast-i-kommunernas-kinapolitik/

2022.04.19
Kommenterar den ryska Donbas-offensiven i P4 Västmanland
http://p4dela.sverigesradio.se/?id=28029

2022.04.12
Kommenterar den svenska Nato-debatten i P4 Västmanland
http://p4dela.sverigesradio.se/?id=27979

2022.04.07
Kommenterar Rysslands invasion av Ukraina i P4 Västmanland.
http://p4dela.sverigesradio.se/?id=27907

2022.03.29
Kommenterar Rysslands invasion av Ukraina i P4 Västmanland.
https://sverigesradio.se/artikel/forskare-om-fredssamtalen-det-kan-vara-nara-en-vapenvila


2022.03.18
Svarar på lyssnarnas frågor om Rysslands invasion av Ukraina 
http://p4dela.sverigesradio.se/?id=27729

2022.02.24
Kommenterar Rysslands invasion av Ukraina i P4 Västmanland. 
http://p4dela.sverigesradio.se/?id=27484


2021.04.29
Kommenterar Anders Holmbergs intervju med Kinas ambassadör Gui Congyou i program 30-minuter. Inslaget ligger 35 minuter in i programmet:
https://www.svtplay.se/video/30754282/morgonstudion/morgonstudion-29-apr-06-00-3?position=2099&id=jdqnAbq

2021.01.08
Kommenterar striderna i amerikanska presidentvalet efter Trumpanhängares stormning av Kapitolium.
https://sverigesradio.se/vastmanland/


2020.03.30
Deltar i Formas tidning Extrakt och diskuterar hur kampen mot Corona-epedemin kan leda till att demokratin urholkas både i Kina, Sverige och i andra länder
extrakt.se/digital-overvakning-i-kampen-mot-corona/

2019.11.24
Diskuterar Hongkongs lokalval i SVTs nyheter:
https://www.svtplay.se/video/24589960/nyheter-direkt/lokalval-i-hongkong?start=auto

2019.11.19
Diskuterar protesterna i Hongkong i SVTs Morgonstudio:

https://www.svtplay.se/video/20312750/morgonstudion/morgonstudion-19-nov-06-00-1?position=1318

2019.10.28
Informerar repporter på TT angående det fjärde plenarsammanträdet för kommunistpartiets 19e Centralkommitté. Läs exempelvis via Aftonbladet:

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/wPkPj1/ekonomiska-reformer-vantas-fran-kina

2019.07.15
Diskuterar demonstrationerna i Hongkong i P1-morgon
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=7263163