Xi Jinping stärker sin makt under kommunistpartiets 20:e partikongress

Xi Jinping stärker sitt redan järnhårda grepp över Kina efter det kinesiska kommunistpartiets 20e kongress. Läs NKK:s senaste Brief om partikongressen: 

https://kinacentrum.se/publikationer/kommunistpartiets-20e-nationella-kongress-xi-jinping-starker-si...