Vida klyftor mellan städer och landsbygd

Trots att Kina styrs av ett kommunistiskt parti är landet ett av det mest ojämlika i världen. De vida klyftorna grundar sig på de stora skillnader som finns mellan städer och byar. Landsbygdsbor har inte tillgång till samma rättigheter som stadsbor.

För en besökare i någon av Kinas stora kuststäder upplevs inte landet som påtagligt ojämlikt. De finns inga slumområden och relativt få tiggare. Gatorna är fyllda av människor med moderna kläder och blänkande smartphones. Men skenet bedrar. Under den vackra ytan är Kina ett av de 30 mest ojämlika länderna i världen. Landet har större inkomstklyftor än USA och Indien. Detta beror till stor del på de skillnader som finns mellan städer och landsbygd i Kina.

Sedan slutet av 1970-talet har klyftorna mellan Kinas växande städer och landets fattiga landsbygd vuxit sig allt bredare. I städerna finns jobb, moderna bostäder och skolor med hög kvalitet. På landsbygden är skolorna sämre och lönerna lägre. All mark ägs av staten vilket ofta innebär att lokala partibossar har stor kontroll över människors liv.

Som en följd av dessa skillnader har hundratals miljoner landsbygdsbor de senaste 30 åren lämnat jordbruket och sökt sig till städernas fabriker och byggarbetsplatser. Detta har dock inte gjort dem till stadsbor i formell mening. I Kina har alla människor en registrering, en så kallad hukou 户口, som knyter dem till deras födelseplatser. Endast i hembyggden får de tillgång till sociala rättigheter som utbildning och sjukvård. Även om människor från landsbygden arbetar flera år i städer får de mycket sällan omregistrera sig och byta hukou.

Hukou-systemet har gjort landsbygdsbor och migrantarbetare till andra klassens medborgare utan samma livschanser som officiella stadsbor. Kinas klassamhälle kan beskrivas som en pyramid där den tredjedel av befolkningen som är registrerade i städer har det betydligt bättre ställt än de två tredjedelar som är registrerade på landsbygden. Under de senaste åren har en våg av mindre uppror mot korruption och vanstyre dragit fram över den kinesiska landsbygden. Om inte hukou-systemet snart reformeras kan det skapa omfattande social instabilitet.

Gustav Sundqvist