vice minister ser kina som en ledare för världssocialismen

I det kinesiska kommunistpartiet finns det fortfarande en bild av att världen är uppdelad i kapitalistiska och socialistiska system. Precis som under kalla kriget anses dessa världar både kämpa mot och samarbeta med varandra. Kina ses precis som under Mao-tiden som en ledare för världssocialismen.

Den 10 januari 2014 skrev Yu Hongjun, vice utrikesminister vid kommunistpartiets centralkommitté och ordförande för ett av Kinas främst utrikespolitiska institut, en artikel om kapitalism och socialism i partiets främsta teoretiska magasin qiushi 求实. Yu kontrasterar Kinas ”socialistiska system” mot det ”kapitalistiska systemet” som han främst symboliserade med USA. Enligt Yu är Kina fortfarande en av de främsta ledarna för världssocialismen: ”Socialism med kinesiska förtecken har gjort obestridliga historiska bedrifter. Kinas framgångar utgör tveklöst även framgångar för världssocialismen” 中国特色社会主义取得了无可否认的历史性成就。中国的成功无疑也是世界社会主义的成功.

I artikeln ger Yu en beskrivning av konkurrensen mellan socialism och kapitalism. Han anser att socialismen stod vid ett historiskt lågvattenmärke i och med Sovjetunionens sammanbrott. Trots att han anser att kapitalismen försvagats genom finanskrisen 2008 menar han att socialismen bara är marginellt starkare idag än 1990. Han pekar på att endast ett fåtal socialistiska länder fortfarande existerar samt på att ”västvärldens försök att västernisera, splittra och undergräva socialistiska länder ännu inte har upphört” 西方世界对社 会主义国家的西化、分化与演变图谋并未消除.

Samtidigt som Yu uppmanar till försiktighet inför hotet från den västerländska kapitalismen anser han att kapitalism och socialism har mycket att lära varandra. ”När vårt land introducerade kinesisk marknadsekonomi, ledde våra studier av kapitalistisk marknadsekonomi till att vi lånade in ’den osynliga handen’. De kapitalistiska staterna har använt sig av ’den statlig interventions synliga hand’, de har även implementerat ett relativt generellt välfärdssystem och så vidare, detta är i stor utsträckning ett lån från socialistiska idéer. 我们国家实行社会主义市场经济制度,借用“看不见的手”,无疑是向资本主义市场经济 学习借鉴的结果;而资本主义国家在市场经济之外增加“国家干预”这只“看得见的手”,并实行较为普遍的社会保障和福利制度等等,在很大程度上也是借鉴了社 会主义的理念。

Det är intressant att åtminstone vissa höga partimedlemmar fortfarande för fram en bild av kapitalism och socialism som i konflikt mot varandra och att Kina ses som en ledare för den senare ideologin. Det är också intressant att socialism till viss del definieras på samma sätt som i Västvärlden, som ett system med omfattande statliga interventioner och en stark välfärdsstat. Frågan är om Kina en dag kommer försöka göra allvarliga försök att återskapa en ny International.

Läs artikeln här:
http://www.qstheory.cn/hqwg/2014/201401/201401/t20140110_311452.htm

Gustav Sundqvist