UNIONENDELEGATION RESER TILL KINA

Under slutet av september genomförde jag och representanter från fackförbundet Unionen en resa till Kina. Under resan besökte vi Unionens medlemsföretag, icke-statliga organisationer och svenska utlandsmyndigheter. Vi slogs av hur olika delar av det kinesiska samhället utvecklas i olika riktningar. Vi blev positiva över initiativ inom områden som ekonomi, miljö och företags sociala ansvar (CSR). Samtidigt blev vi nedslagna av den låga och ibland minskande respekten för mänskliga rättigheter i Kina.

Vårt besök inleddes med att chefen för den handelsfrämjande organisationen Business Sweden i Shanghai informerade oss om Kinas växande betydelse för svenska företag. Handelsutbyte är traditionellt det vanligaste verktyget för att mäta det ekonomiska beroendet mellan olika länder. Sverige har en relativt begränsad handel med Kina. Endast fyra procent av vår export går till Kina, vilket är mindre än vår export till Frankrike och Belgien. Export och import fångar dock inte det internationella utbytet i dagens allt mer avancerade leverantörskedjor. Det är ofta lämpligare att titta på hur stor andel av försäljningen som sker i olika länder. För svenska företag som Volvo Cars, Autoliv, SKF och ABB motsvarar den kinesiska marknaden cirka 15 procent av den totala försäljningen. För Tetrapak motsvarar den kinesiska marknaden så mycket som 30 procent av företagets totala försäljning. Den höga försäljningen i Kina skapar inte bara jobb där utan också jobb i Sverige eftersom de produkter som säljs i Kina ofta utvecklats av svenska ingenjörer och designers.

Många svenska företag är starka inom områden som hållbar utveckling och CSR. Detta är inte bara bra för det omgivande samhället utan kan även ge de svenska företagen konkurrensfördelar. Under resan blev vi slagna av den dåliga luftkvalitén i Kinas storstäder. Under de senaste åren har de kinesiska ledarna börjat lägga allt mer fokus på landets stora miljöproblem, inte minst den dåliga luften.

Kina fick en strängare miljölagstiftning 2015 och numera kan industrier som inte använder den senaste miljötekniken stängas ned med kort varsel. Svenska företag med starkt miljöfokus som NEVS och H&M kan komma att gynnas av den grönare politiken.

CSR har ekologiska dimensioner men också sociala dimensioner. Människovänliga arbetsplatser är exempelvis ett viktigt CSR-område för många företag. Under vår resa fick vi ett mycket bra intryck av det sociala företaget CCR CSR som arbetar med att ge anställda på kinesiska företag bättre förutsättningar för att vara föräldrar. CCR CSR som ägs av rädda barnen tillhandahåller bland annat utbildningar kring hur arbetsplatser kan göras om så att det blir möjligt att förena arbete med föräldraskap.

Trots att Kina utvecklas i en positiv riktning inom många områden går utvecklingen inte alltid framåt när det gäller mänskliga rättigheter. Efter att ha varit i Shanghai åkte vi till Peking där vi besökte Raoul Wallenberginstitutet (RWI), en organisation som arbetar med att förorda och öka kunskapen kring mänskliga rättigheter. I Kina fokuserar RWI främst på att tillhandahålla mänskliga rättigheter-utbildningar till den kinesiska åklagarmyndigheten och till kinesiska universitet. Det legala utrymmet för att genomföra detta arbete i Kina har dock stadigt krympt. För att kunna fortsätta verka i Kina måste RWI få en licens av polisen men under den sista tiden har det blivit allt svårare att erhålla denna registrering. Icke-statliga kinesiska organisationer har det om möjligt ännu värre. Grupper som arbetar i känsliga områden som arbetares rättigheter har svårt att få en legal registrering och de tillåts i allmänhet inte ta emot pengar från utlandet. Under de senaste åren finns det många exempel på hur aktivister gripits och fängslats.