Svenska kommuners, regioners och länsstyrelsers samarbeten med Kina

Kinacentret släpper idag en rapport som utgör den första omfattande studien av svenska kommuners, regioners och länsstyrelsers samarbeten med Kina. Läs rapporten här.