Strejkledare åtalas

Samtidigt som Guangdong-provinsen infört nya lagar som stärker arbetstagares rättigheter har provinsregeringen stramat åt tumskruvarna på strejkledare. För närvarande ställs migrantarbetaren Wu Guijun 吴贵军 inför rätta anklagad för att ha organiserat en strejk på en husgerådsfabrik i industristaden Shenzhen. Händelsen visar att Kinas arbetarrörelse fortfarande befinner sig under mycket hårt tryck.

Den 17 februari förhördes Wu Guijun i en lokaldomstol i Shenzhen. Wu anklagas för att ha skanderat slagord och organiserat en strejkkassa. I myndigheternas ögon har detta gjort honom till strejkledare. Wus försvarare argumenterar å sin sida för att alla beslut under strejken fattades kollektivt och att Wu snarare agerade som en förhandlare än agitator.

Inom den internationella likväl som den inhemska kinesiska arbetarrörelsen finns en stark oro för att rättegången mot Wu ska utgöra ett prejudicerande rättsfall som kriminaliserar strejker. Hittills finns ingen kinesisk lag som direkt förbjuder de hundratals strejker som årligen inträffar i landet. Tre internationella fackföreningsfederationer har samlat in 5 000 signaturer till stöd för Wu och sänt dessa till Shenzhens provinsregering. Den 17 februari kom så många av Wus kinesiska supportrar att det offentliga förhöret tillfälligt ställdes in. Myndigheterna har ställts inför ett dilemma där de riskerar att straffa strejkledare till priset av att än mer ilska rörs upp.

Händelsen är ett tydligt exempel på det kritiska läge som den kinesiska arbetarrörelsen just nu befinner sig i. Å ena sidan stärks arbetstagares officiella rättigheter. Å andra sidan begränsas arbetares möjligheter att genomföra självständiga aktioner.

Gustav Sundqvist