Strejkande arbetare i häftiga diskussioner

Under vårens storstrejk vid det taiwanesiska skoföretaget Yue Yuans fabriker koordinerade sig arbetarna med hjälp av ett forum på QQ, Kinas motsvarighet till facebook. Forumet utvecklades snart till en plattform för ideologisk debatt. Detta enligt ett reportage av Zhao Xinyu 赵新宇 som publicerades i magasinet ”Phoenix Weekly“ den 24e juni.

De strejkande arbetarnas Internetforum blev snabbt en arena för interna diskussioner och konflikter. Under strejken var forumets användare uppdelade i två olika grupperingar, en ”gatufalang” bestående av arbetare som demonstrerade på gatorna och en ”fabriksfalang” bestående av arbetare som höll sig inom fabriksområdet. Den senare falangen kritiserade gatudemonstranterna med hjälp av två huvudargument: ”Om ni trängs på gatan och trängs framför dörrarna till regeringsbyggnader så är det olagliga demonstrationsmöten, polisen kommer inte bry sig om ni är våldsamma eller inte, att stoppa olagliga möten är deras ansvar.” Ett annat argument var att ” chefen är skyldig mig pengar och därför söker jag honom för att få dem tillbaka, det är inte regeringen som är skyldig mig pengar.” “你堵到路上去,堵到政府门口去就是非法游行集会,警察可不会管你有没有暴力,制止非法集会就是他们的职责”;另一个是“欠我钱 的是老板,我就找他要钱,又不是政府欠我钱”。

Vid flera tillfällen dök utomstående aktörer som lade sig i diskussionerna upp på forumet. Detta förargade ofta arbetarna. Vid ett tillfälle föreslog en professionell arbetsrättsjurist att arbetarna skulle anlita honom för att hjälpa dem att organisera sig. Arbetarna reagerade inte positivt på detta utan kallade juristen för en ”lögnare”.

Vid ett annat tillfälle dök personer som sade sig tillhöra ”den Maoistiska revolutionsfalangen” upp på Internet. Dessa personer sade sig vilja leda arbetarnas kamp och slå ned ”de kapitalistiska makthavarna”. Med Maocitat försökte de uppbåda ”klasskamp”. De strejkande arbetarna blev dock misstänksamma mot dessa uppviglare som det misstänkte för att vara inhyrda av de taiwanesiska cheferna på Yue Yuan. De hånades med ord som ”taiwanesiska bonnläppar” 台巴子 och ”taiwanesiska separatister” 台独分子. ”Jag kan bara säga en sak, hur kan de 'taiwanesiska bondläpparna' vara så skamlösa? De både hånar vårt parti och använder det fastlandskinesiska QQ, wuäk!”“我只能说,‘台巴子’怎么那么不要脸?一边骂我党一边用着大陆人的QQ,啧啧啧! Skrev exempelvis en uppretad arbetare.

Hela artikeln:
http://www.guancha.cn/Zhao-Xinyu/2014_06_24_240405_s.shtml

Gustav Sundqvist