Snabb expansion av kinesisk forskning

I oktober 2015 tilldelades Kina för första gången Nobelpriset i medicin. Priset gick till den 84-åriga kvinnan Youyou Tu som med inspiration från traditionell kinesisk medicin lyckats utveckla en billig metod för att bekämpa malaria. Nobelpriset ges i allmänhet först till forskare när deras upptäckter visat sig ha fått stor genomslagskraft. Detta är en viktig förklaring till att Kina hittills tilldelats så få Nobelpris. Youyou Tu gjorde sina viktiga upptäckter under kulturrevolutionen, en tid då Kinas politiska och ekonomiska klimat var jämförbara med de som råder i dagens Nordkorea. De senaste 30 åren har Kina dock satsat stora och växande resurser på forskning vilket gör att landet antagligen kan komma att tilldelas betydligt fler Nobelpris i framtiden.

Mellan 2004 och 2013 fördubblades Kinas satsningar på forskning och utveckling från en procent till drygt två procent av BNP. Under samma tidsperiod växte landets ekonomi med nästan 150 procent. Tillsammans har detta lett till en extrem expansion av den kinesiska forskningen. 2009 utexaminerade Kina fler doktorer inom naturvetenskap än något annat land, 28 000 mot USAs 25 000. Amerikanska forskare publicerar visserligen fortfarande fler vetenskapliga artiklar än kinesiska forskare och i de mest prestigefyllda tidskrifterna råder fortfarande amerikansk dominans men gapet mellan de två forskningsländerna minskar ständigt.

Vid sidan av den snabba expansionen lider kinesisk forskning fortfarande av flera problem. Ett av de största problemen som även plågar Kinas ekonomi och byråkrati är att incitamentsystem i allmänhet är kvantitativa snarare än kvalitativa. Forskares och utvecklares karriärmöjligheter är ofta kopplade till hur många artiklar de publicerar eller hur många patent de lyckas få beviljade. Kvantitativa incitament, stenhård konkurrens och bristande kontroll har lett till att forskningsbedrägerier är vanliga. Enligt en offentlig utredning i vilken 6 000 kinesiska forskare deltog uppgav en tredjedel att de fabricerat eller plagierat forskningsresultat. Det finns även en stor marknad av fusktidskrifter i vilka forskare kan betala tusentals yuan för att få sina artiklar publicerade.