Ett misslyckat möte mellan den frihetsberövade bokförläggaren Gui Minhais dotter Angela Gui, den svenska ambassadören i Kina och ett antal mystiska kinesiska affärsmän har fått Sveriges relation med Kina att sjunka till en ny bottennivå.   Sverige oc

Läs mer

Kina har länge haft goda relationer med många afrikanska stater. Sedan millennieskiftet har dock Kinas ekonomiska utbyte med Afrika exploderat. Detta märks inte minst i Etiopien, som är ett av de afrikanska länder som samarbetar mest med Kina. Redan unde

Läs mer

I provinsen Xinjiang i västra Kina lever sedan hundratals år den muslimska folkgruppen uigurer. Provinsen ligger mitt på den historiska sidenvägen och har följaktligen varit ett strategiskt och omtvistat område för såväl stormakter som krigsherrar. Det ha

Läs mer