Marxistisk Konfucianism

Den 26 november 2013 besökte Xi Jinping Konfucius-templet i den forna statsfilosofens hemstad Qufu. I samband med besöket höll Xi ett tal som ger ledtrådar om kommunistpartiets ideologiska färdriktning. Talet tyder på att president Xi vill förena Marxistiska teorier med konservativa Konfucianska värderingar.

Xi uttryckte tydligt att Kinas styrande parti bör vara en förespråkare för traditionell kultur: ”Ända sedan kommunistpartiet skapades har det både respekterat och förespråkat Kinas avancerade traditionella kultur och varit den moderna kinesiska kulturens utvecklare. Vi ska fortsätta ta in det gamla i det nya, ta bort det falska och bevara det sanna. Att bygga ett socialistiskt värdesystem, är den viktigaste delen för att berika den traditionella kulturen.” 中国共产党从成立之日起,就既是中华优秀传统文化的忠实传承者和弘扬者,又是中国先进文化的积极倡导者和发展者。要坚持古为今用,去伪存真,去粗取精,促进社会主义核心价值体系建设,弘扬传统文化最精华的东西。

Under talet nämnde Xi dock även att kommunistpartiet förstört och bekämpat traditionell kultur under sin historia. Han menade att såväl kulturrevolutionen som de efterföljande marknadsreformerna haft negativa effekter på den gamla kulturen: ”Jag känner till att traditionell kultur har skadats. Särskilt under kulturrevolutionen skadades den allvarligt. En hel del av det goda hos våra förfäder kritiserades. Den som kritiserar hög visdom lider själv allvarlig skada. Vad värre är att kulturen än idag påverkas negativt. När ändamålen anses helga medlen kan vad som helst lida skada. Efter att ekonomiska reformer introducerades, kom kapitalisternas och kapitalismens ruttenhet in i Kina i konsumtionsvarornas spår.” 一方面感受到传统文化受到了破坏,特别是文化大革命破坏严重,批判一切,老祖宗好的东西也批掉了,如批师道尊严等,内伤是很大的。直到现在仍有负面影响,在造反有理的旗帜下,什么都可以破坏。改革开放后,资产阶级、资本主义腐朽的东西跟着商品进来了。

Xi uttrycker sig överlag mycket kritiskt mot kapitalismen: ”Teorin om den ofrånkomliga kapitalismen har skakats. Socialismen har utvecklats mirakulöst. Den västerländska kapitalismen har skadats och skakats av finanskriser, skuldkriser, förtroendekriser och självförtroendekriser.  Västerländska länder har börjat tänka om. I öppna såväl som slutna rum börjar man jämföra sig med Kinas politik, ekonomi och moral.” 资本主义终极理论”动摇了,社会主义发展出现奇迹,西方资本主义遭到挫败,金融危机,债务危机、信任危机,自信心动摇了。西方国家开始反省,公开或暗自比较中国的政治、经济和道路。

Det är intressant att Xi Jinping inte tar upp jämlikhetsaspekter i sin kritik av kapitalismen.  Istället kritiserar han kapitalismen för att leda till bristande effektivitet och bristande moral. Talet stärker bilden av att kommunistpartiet försöker bygga en ny ideologi som kombinerar Marxistiska teorier med Kinas Konfucianska arv.

Läs hela referatet av Xis artikel genom länken nedan:
http://bodhi.takungpao.com/topnews/2014-02/2272840_2.html

Gustav Sundqvist