Lojal olydnad i sociala medier

Internet har hittills inte undergrävt den kinesiska enpartistaten. Å andra sidan har regimen inte heller kunnat utnyttja digitaliseringen för att föra ut sin verklighetsbild i någon högre utsträckning. Däremot tycks Internet ha blivit ett viktigt forum för samhällskritik inom det kommunistiska systemets ramar.   Detta enligt studien Loyal Dissent som publicerades av mig och Johan Lagerkvist 2013 i tidskriften ”Studies Media and Communication”.

I undersökningen analyserades kritik mot kommunistpartiet i textinlägg postade på den kinesiska motsvarigheten till twitter, mikrobloggtjänsten ”Sina Weibo”. I studien analyserades 200 inlägg som diskuterade politiska skandaler och heta politiska frågor under våren 2012. Endast särskilt populära och välciterade inlägg inkluderades i studien. Eftersom Internet censureras i Kina undersöktes endast tillåtna och ocensurerade blogginlägg. Skribenternas kritik mot kommunistpartiet sorterades i tre huvudkategorier; ”kritik mot Kinas politiska system”, ”kritik mot kommunistpartiets politik och enskilda politiker” samt ”positiv kritik eller stöd för kommunistpartiet”.

Enligt studiens resultat framförde 60 procent av de undersökta mikroblogginläggen negativ kritik mot kommunistpartiets politik eller mot enskilda politiker. Endast tio procent av inläggen uttryckte aktivt stöd för kommunistpartiet. Å andra sidan var inte heller kritik mot Kinas politiska system särskilt frekvent förekommande i mikroblogginläggen. Endast fem procent av de undersökta inläggen rikta kritik mot enpartisystemet. Resultaten tyder på att mikrobloggar har gett Kinas politiska debatt ett nytt forum där kritik mot landets politik kan framföras relativt öppet. Det kommunistiska systemet tycks dock än så länge vara skonat från en massiv kritikvåg mot systemets grundvalar.

Läs hela artikeln:
http://redfame.com/journal/index.php/smc/article/view/121

Gustav Sundqvist