Kinesisk media ställer sig avvaktande till Indiens nya president

Som världens två folkrikaste utvecklingsländer jämför sig Kina och Indien ständigt med varandra. Presidentvalet av Narendra Modi kan få stor betydelse för de två ländernas relationer. I rollen som kontroversiell men samtidigt demokratiskt vald högerpolitiker skulle Modi kunna utgöra en perfekt måltavla i den kinesiska propagandan. Kinesisk media har dock hittills intagit en avvaktande hållning till den nya presidenten.

Kina och Indien har både stora likheter och skillnader. Båda länderna utgör arvtagare till urgamla civilisationer med egna religiösa och filosofiska traditioner. Båda länderna har mer än en miljard invånare. Båda länderna spås bli viktiga världsmakter under det kommande århundradet. Samtidigt skiljer sig staterna på en viktig punkt, Indien har ett demokratiskt politiskt system, Kina är en auktoritär enpartistat.

De två ländernas många likheter gör att Indiens demokratiska system ofta blir en måltavla i den kinesiska propagandan. Den indiska demokratin beskrivs som ineffektiv, kaotisk och ojämlik. Få politiker bör kunna personifiera denna bild bättre en Indiens nyvalda president, provinsen Gujarats tidigare guvernör Narendra Modi. Modis parti BJPs ekonomiska politik är högerorienterad. Privatiseringar, nedskärningar och avregleringar utgör viktiga delar av partiprogrammet. Modi har också gjort sig känd som en hårdför hindunationalist, något som oroar Indiens 180 miljoner muslimer. Presidenten anklagas bland annat för att ha blundat för eller rent av uppmuntrat till de antimuslimska upplopp i Gujarat 2002. Pogromerna i provinsen krävde mellan 900 och 2000 människoliv.

Kommunistpartiets analytiska tidning "Seek Truth" 求是 pekar ut kapitalintressen som en viktig faktor bakom Modis seger. Tidningen tar upp att BJP spenderade 50 miljarder rupier i det indiska valet, mer än vad Obama spenderade under sin valkampanj 2012. ”Modis seger beror inte endast på honom som person, det beror också på partiet BJP, de nationella volontärorganisationerna och de förmögna indiska kapitalisterna.  Under valet har Modi tydligt uttryckt att valets fokus inte handlar om de åttahundra miljoner indiska väljarna utan om kapitalets stöd”.  莫迪的胜利不仅属于他个人,同样属于印人党,属于国民志愿团,属于占有巨额财富的印度资本家。莫迪深谙印度选举之道,他非常清楚,选举的重点不在于8亿选民的选票,而在于资本的支持。

Även kommunistpartiets utåtriktade tidning "Folkets Dagblad" 人民日报 ger en relativt negativ bild av Modi. ”Hela Indien, ja hela världen har stora förväntningar på Modi, men dessa förväntningar är motsägelsefulla. Ur en synvinkel finns det hopp om att Modi ska kunna bryta särintressen och få Indiens ekonomi att utvecklas kraftfullare och snabbare. Från en annan synvinkel finns oro för att hans handlande ska bli för kraftfullt, att han ska monopolisera makten och bli en ”diktator”. 全印度甚至整个世界对莫迪都充满期待,但是这种期待充满矛盾。一方面,希望莫迪能够打破各种利益牵绊,令印度经济发展变得更高效、更快速;另一方面,又担心其行为过于强势,进而独揽大权,成为一个“独裁者”。

Delar av Kinas media exempelvis den nära partianknutna tidningen "Global Times" 环球 spelar dock ned oron för Modis nationalism och tar istället fasta på hans positiva syn på Kinas ekonomiska utveckling.  ”Under valet, vid ett besök i ett område söder om Tibet uttryckte Modi att ’Indien aldrig kan skiljas från sitt heliga territorium’ (syftar troligen på delar av Tibet som Indien gör anspråk på, min anmärkning). Detta var endast valtal och inget att ta fasta på. Inom ekonomin har Modi förespråkat reform och öppenhet. Han har inte bara besökt Kina ett antal gånger utan även lyft att ’Mumbai ska bli Indiens Shanghai’. Hans ekonomiska politik kommer troligen vara öppnare än kongresspartiets.” 莫迪竞选时在藏南地区发表演讲称“印度领土神圣不可分割”,完全是竞选语言,不足为凭。而且莫迪在经济上推行改革开放,他不仅多次访问中国,并提出过“要把孟买建成印度的上海”,相信他的政策会比国大党更加开放。

http://www.qstheory.cn/international/2014-06/03/c_1110879379.htm

http://paper.people.com.cn/gjjrb/html/2014-06/02/content_1435458.htm

http://world.huanqiu.com/exclusive/2014-04/4972079.html

Gustav Sundqvist