Kinas kommunistparti skyller den svenska skolkrisen på friskolorna

I Sverige har den så kallade ”Pisachocken” gett upphov till en mängd teorier om skolans problem. Det kinesiska kommunistpartiet viktigaste tidning Folkets Dagblad betraktar dock friskolesystemet som huvudorsak till de sjunkande resultaten.

”1992 splittrades det svenska skolsystemet upp i två delar och eleverna tilläts att fritt välja huruvida de skulle gå i offentliga eller privata skolor. Syftet var att öka konkurrensen mellan skolor och höja utbildningens kvalité. Eftersom regeringen finansierade skolorna med utgångspunkt från antal antagna studenter försökte många skolor uppnå profit genom att jaga kvantitet snarare än kvalitet. Många verklighetsfrånvända program uppkom. Vissa skolor lockade till och med elever med gratis datorer och höjda betyg.”

瑞典1992年引入“学券制”,允许学生自行选择入读公立或私立学校,原意是鼓励学校互相竞争,提高教育质素。由于政府资助与招收学生人数挂钩,很多学校为了牟利只追求数量而不追求质量,催生了很多不切实际的课程,有学校甚至以赠送免费计算机或刻意抬高学生成绩来招生。

http://world.people.com.cn/n/2013/1209/c1002-23791316.html

Gustav Sundqvist