KINAS HANTERING AV CORONASMITTAN

När Coronautbrottet först fick spridning i Kina väcktes frågan kring om spridningen av viruset skulle orsaka allvarlig skada på legitimiteten hos Kinas styrande kommunistiska parti. I takt med att Kina effektivt lyckades bekämpa viruset verkar dock Coronaviruset istället få motsatt effekt för landets styre. Nu framstår istället det auktoritära och handlingskraftiga Kina som ett föredöme medan många demokratiska länders hantering av smittan framstår som svag och kaotisk.

I slutet av december 2019 gick den 34-årige kinesiska läkaren Li Wenliang ut i en gruppchat och varnade för att sju patienter på en lokal marknad i Wuhan satts i karantän sedan de fått en okänd sjukdom som påminde om Sars. Kort därefter greps Li av poliser som tvingade honom att erkänna att han bidragit till olaglig ryktesspridning. I februari 2020 avled Li efter att ha smittats av coveid-19. Lis död väckte sympati bland stora delar av det kinesiska folket och ett av hans uttalandet ”det ska inte endast finnas en röst i ett hälsosamt samhälle” spreds som en löpeld genom landets medier.

Efter de inledande försöken att stoppa information kring coveid-19 tvärvände de kinesiska myndigheterna och startade istället en aggressiv kampanj för att stoppa smittspridningen. Den 23 januari förbjöds människor från att lämna eller komma in till Wuhan och denna lockdown utökades därefter till de flesta av Kinas övriga provinser under de efterföljande dagarna. Mångmiljonstaden Wuhan och vissa omgivande städer stängdes ned helt och hållet. I vissa områden tilläts människor att gå ut och köpa mat en gång per dag eller varannan dag. I andra områden tilläts familjer endast handla mat online. De flesta byggnader, varav även många utanför Wuhan, har haft vakter som tagit temperaturen på alla som kommit in och ut. Smittbekämpningspolitiken har i vissa fall påmint om tiden under kulturrevolutionen då statstjänstemän har tagit egna brutala initiativ för att bekämpa smittan. Det finns exempel på vakter som bundit personer som inte burit ansiktsmask och slagit sönder borden för majongspelare. Den kinesiska staten har gett blandade signaler till lokala byråkraters egna smittbekämpningsinitiativ där den nationella säkerhetsmyndigheten har avrått från överdriven brutalitet medan landets ledare Xi Jinping delvis har legitimerat detta.

Den brutala kampanjen mot viruset tycks dock ha varit effektiv. I början av maj uppgick antalet konfirmerade fall av Coronasmitta i Kina till drygt 80 000 och drygt 4500 döda. Dessa siffror är lägre än motsvarande siffror för nästan alla större europeiska länder. Kommunistpartiets officiella linje är att kriget mot coveid-19 är vunnet och enligt öppna statistiken har relativt få fall registrerats sedan slutet av februari. Den två-månader långa Lockdown som rådit i Wuhan har gradvis lättats upp. Den officiella bilden är så optimistisk att många kinesiska Internetanvändare likväl som västerländska tidningar ifrågasätter om den kan stämma. En anledning till framgångarna i den kinesiska statistiken tycks vara att landet definierat om datan så att personer som saknar sjukdomssymptom men som ändå får ett positivt utslag för coveid-19 inte längre räknas som smittade. Sanningshalten i Kinas officiella linje har kommit under strålkastarljus vid flera tillfällen. Talespersonen för landets utrikesministerium Zhao Lijian har exempelvis argumenterat för att Coronaviruset inte alls uppkom i Kina utan spreds av den amerikanska armén i samband med att denna deltog i de Militära spel som hölls i Wuhan under oktober. Samtidigt är det möjligen orealistiskt att Kina helt skulle kunna isolera nyheter om ett större virusutbrott från omvärlden.

Om Kina fortsätter att hålla coveid-19-viruset i schack kan landets politiska system vinna legitimitet i många andra delar av världen. Landet skickar idag omfattande stöd till det Coronadrabbade Italien samtidigt som den demokratiska världens traditionella ledare USA verkar stå relativt handfallet inför virusepidemin. Om Coronavågen resulterar i en långvarig ekonomisk depression i Västvärlden kan alltfler länder komma att efterfråga en mer kinesisk samhällsmodell.

Stora delar av världen, inklusive södra Europa, har exempelvis framtill alldeles nyligen varit satta i Wuhan-inspirerad karantän. Därmed har den för demokrati så viktiga mötesfriheten och demonstrationsfriheten pausats i en stor del av världen. I en artikel i DN den 24/3 varnar statsvetarprofessorn Staffan Lindberg för att demokratin kan vara hotad i flera delar av världen som en följd av Corona-viruset. I Norge var regeringen exempelvis på vippen att avskaffa demokratin genom att ge sig själv oinskränkt makt. I Ungern har regeringen och landets ledare Viktor Orban getts närmast obegränsad makt i kampen mot epidemin. I Polen har man infört en lag som kan ge uppåt fem års fängelse för ryktesspridning. Den auktoritära utvecklingen understryks av att olika demokratiindex under minst tio år visat att den globala kvalitén på demokrati minskar i alltfler länder.