Kina sjösätter den 13 femårsplanen

Det här är ditt nya blogginlägg. Vi har lagt till denna text och bild som exempel på vad du kan göra. Nu är det bara för dig att skriva din egna text, lägga in bilder, video… ja, vad som helst. Du kan ändra allt och även ta bort det du inte vill ha.

För att redigera denna text, peka här och klicka på knappen ”Redigera text”. Bilden kan du ändra eller ta bort i ”Ändra bild”. För att dra in nya block klickar du först på knappen ”Skapa innehåll” och väljer sedan vad du vill ha.

Historiskt har de kinesiska femårsplanerna i allmänhet implementerats relativt effektivt. Provinserna har varit särskilt framgångsrika när det gäller att förverkliga de ekonomiska tillväxtmål som ofta ingår i femårsplanerna. På detta område har de ofta överträffat centralregeringens önskemål. När det gäller mjukare mål som välfärd- och miljösatsningar har det funnits större implementeringsproblem. Forskning visar dock att planmålen i huvudsak efterlevs.

I den kommande femårsplanen finns en bred palett av satsningar. Centralregeringen driver fortsättningsvis en mycket ambitiös tillväxtpolitik med målsättningen att ekonomin ska växa 6.5 procent per år. Det höga tillväxtmålet indikerar att Kina kommer fortsätta föra en expansiv, lånedriven ekonomisk politik. För att undvika olönsamma investeringar planerar staten att säga upp 5–6 miljoner anställda i improduktiva offentliga företag under den kommande tre–års perioden (i Sverige skulle det motsvara cirka 40 000 jobb). Koldioxidintensiva kol- och stålföretag ligger särskilt illa till. Centralregeringen hoppas kunna ställa om till en mer miljövänlig tillväxtmodell.  Miljömålen i femårsplanen ligger något över de som landet förband sig till inom ramen för Parisavtalet.

Välfärd utgör ett annat prioriterat område i den 13 femårsplanen. I dagens Kina omfattar pensions- och sjukvårdsförsäkringar främst befolkningen i städerna. Målsättningen under den kommande femårsperioden är att även landsbygdsbefolkningen ska få ta del av välfärdsprogrammen. Om reformerna realiseras kommer Kinas 160 miljoner migrantarbetare, människor som är registrerade på landsbygden men arbetar i städerna, att få tillgång till grundtrygghet. Vid sidan om välfärdsreformerna ska även ettbarnspolitiken fasas ut under den kommande femårsperioden.