INTERVJU MED DAVID CHAN, ANSVARIG FÖR HKCTUS KINAVERKSAMHET 

Hong Kong är politiskt sett en relativt fri stad i jämförelse med övriga Kina. Det finns exempelvis en demokratisk fackföreningsrörelse i Hong Kong. Den största fackliga centralorganisationen HKCTU representerar mer än 190 000 medlemmar. Även om HKCTUs huvudfokus ligger på Hongkong har organisationen även en del verksamhet i Kina. Under en intervju med David Chan, ansvarig för HKCTUs Kinaverksamhet, ställer jag frågor kring hur det Hong Kong baserade facket arbetar för att organisera arbetstagare och bygga upp gräsrotsdemokrati i det kinesiska Fastlandet.   

HKCTUs Kinaverksamhet kan grovt taget delas in i två delar, utbildning och kampanjande. Utbildning sker i första hand inne i Kina medan kampanjande i första hand sker i Hongkong och i utlandet. ”Många av våra ledare tillåts inte åka till Kina, så på ett sett måste vi hålla en väldigt låg profil när vi arbetar i Kina.” säger David Chan. ”För det andra så har vi inget permanent arbete på plats i Kina, så vi måste förlita oss på partners som kan koordinera oss med lokala icke statliga grupper i Kina.”
 
Ett exempel på projekt har kretsat kring kinesiska industriarbetare i juvelsektorn som drabbats av silikos eller stendammslunga. Med stöd av organisationer som HKCTU kämpar drabbade arbetare för att deras tidigare arbetsgivare ska tillhandahålla kompensation som täcker sjukvårdskostnader och livsomkostnader. Enligt David Chan arrangerar HKCTU främst utbildningar i hur arbetstagare kan få igenom sina krav genom att organisera sig kollektivt. ”Vi tror på organisationer, vi tror på organisering, vi trycker på att organisering troligen är den viktigaste aspekten av hållbarheten hos en arbetarrörelse så vi försöker lyfta detta budskap men om andra köper detta budskap eller inte är upp till dem.” Ett viktigt skäl till att David Chan vill fokusera på betydelsen av organisering är att kinesiska arbetstagare endast tenderar att engagera sig när något på en arbetsplats verkligen gått fel, exempelvis när en fabrik utan förvarning blir bankrutt och stängs ned. Det mer löpande fackföreningsarbetet för högre löner och bättre arbetsplatssäkerhet har en tendens att glömmas bort.
 
Vid sidan om utbildningar kan HKCTU också sätta press på företag och myndigheter genom internationella kampanjer. Organisationen har ett omfattande nätverk av internationella samarbetspartners, inte minst genom sina kontakter med den globala fackföreningsrörelsen. Flera kampanjer syftar till att sätta tryck på multinationella företag med underleverantörer som inte lever upp till internationella standarder. Andra kampanjer har målsättningen att sätta press på kinesiska myndigheter. Detta blev särskilt tydligt efter december 2015 då den kinesiska polisen arresterade ett antal arbetaraktivister i staden Guangzhou (Kanton) i södra Kina. HKCTU lyckades få den internationella fackföreningsorganisationen ITUC att starta en kampanj för att frige de fängslade aktivisterna. ”När det gäller arresteringarna av arbetaraktivister så tror jag att vi från internationellt håll har kapacitet att pressa vissa grupper att ägna mer intresse åt inskränkningarna av arbetsrätt i Kina, för det andra så kan vi också sätta press på ACFTU” säger David Chan.
 
Kinas officiella och statliga fackförening ACFTU har under de senaste åren ägnat åtskillig energi åt att stärka sitt inflytande över den internationella fackföreningsrörelsen. David Chan menar därför att utländska fackföreningar kan utöva ett visst inflytande på Kina genom att ställa krav på ACFTU. Om Kina fortsätter fängsla arbetaraktivister kan den internationella fackföreningsrörelsen exempelvis svara genom att blockera ACFTU från att få ett större inflytande i globala fackliga organisationer.

David Chan heter egentligen något annat.