Icke-statliga arbetarorganisationer lever farligt i Kina

I Kina finns inga fackföreningar som är självständiga från staten och kommunistpartiet. Avsaknaden av demokratiska fack har lett till att små icke statliga arbetarorganisationer vuxit fram. Under det senaste året har dessa grupper dock blivit utsatta för ett allt mer intensivt tryck från de kinesiska myndigheterna.

Det kinesiska facket All China Federation of Trade Unions är ingen fackförening i demokratisk bemärkelse. Arbetstagare har mycket begränsade möjligheter att utse fackliga representanter. I praktiken kontrolleras facket av Kinas styrande kommunistparti. I kraft av sin väldiga storlek har det kinesiska facket bidragit till att skriva en mer progressiv arbetsmarknadslagstiftning samt till att lösa vissa arbetsmarknadskonflikter. Avsaknaden av ett demokratiskt fack innebär samtidigt att kinesiska arbetstagare saknar trygghet, säkerhet och representation, särskilt vid större arbetsmarknadskonflikter.

I början av 2000-talet ledde avsaknaden av demokratiska fack till att icke-statliga arbetarorganisationer (labour NGOs) började etablera sig i flera stora kinesiska industristäder. I den tidigare brittiska kolonin Hongkong har svängrummet för icke-statliga organisationer sedan lång tid varit större än i övriga Kina. När Kina tog över kolonin 1997 utnyttjade arbetsrättsliga organisationer i Hongkong de närmare banden genom att etablera kontor på det kinesiska fastlandet. Av detta skäl finns det särskilt många icke-statliga arbetarorganisationer i Sydkina nära gränsen till Hongkong.
Sedan de startades har de nya organisationerna tagit på sig traditionella fackliga uppgifter. De anordnar sociala aktiviteter, ger juridisk rådgivning till arbetare som råkat illa ut, driver opinionsbildning och organiserar kollektiva förhandlingar. Kollektiv aktivism utanför statens kontroll utgör dock ett rött skynke för det kinesiska kommunistpartiet. Demokratiseringsprocesserna i Polen och Latinamerika visar att icke-statliga arbetarorganisationer har en tendens att utmana och avsätta auktoritära regimer. I Kina har de icke-statliga arbetarorganisationerna dessutom blivit än mer känsliga eftersom antalet strejker ökat under de senaste åren.

När den icke-statliga arbetarorganisation Panyu Migrant Workers Center 2015 hjälpte strejkande skofabriksarbetare i staden Kanton att inleda kollektiva förhandlingar beslutade sig myndigheterna för att genomföra ett kraftigt nedslag. Ett antal av organisationens aktivister greps i december 2015 och två av dem Zeng Feiyang och Meng Han sitter fortfarande i fängelse. I slutet av april detta år kom en ny lagstiftning som kraftigt begränsar icke statliga gruppers möjligheter att ta emot pengar från utlandet, inklusive Hongkong. Om den hårdföra politiken fortsätter är det tveksamt om de en gång så hoppingivande arbetargrupperna kan fortsätta existera.