Hur ska demokratiska fackföreningar förhålla sig till Kina?

Hur ska fackföreningar förhålla sig till Kina och hur kan respekt för mänskliga rättigheter tillvaratas av företag som gör affärer i Kina? Se TCOs seminarium kring dessa frågor där jag deltar som moderator: https://www.youtube.com/watch?v=KXffm_84KZA