Frostig diplomati på den lokala nivån

Under de senaste åren har fler och fler vänortsavtal mellan svenska och kinesiska orter sagts upp. På statsvetardagen den 31 mars kan du få höra mig och min kollega Frida Lindberg diskutera detta. Anmäl dig snarast: https://www.mdu.se/artiklar/2022/mars/forelasning-om-frostiga-internationella-relationer?fbclid=IwAR...