Framtiden för Hongkongs demokratiska fackföreningsrörelse

Eftersom demokratiska fackföreningar inte är tillåtna i större delen av Kina har fackliga organisationer i den självstyrande regionen Hongkong länge varit viktiga samarbetsparter till den svenska fackföreningsrörelsen. Under 2020 och 2021 har dock myndigheterna i Hongkong slagit ned på regionens demokratirörelse. Detta har även drabbat Hongkongs arbetstagarorganisationer och demokratiska fackföreningar. Svenska fackföreningar bör följa utvecklingen och stödja Hongkongs fackföreningsrörelse så långt detta är möjligt.


https://kinacentrum.se/publikationer/framtiden-for-hongkongs-demokratiska-fackforeningsrorelse/