Återgå till blogg

Barack Obama har försökt styra om USAs utrikespolitiska fokus från Europa och Mellanöstern till Asien. Den senaste tidens kriser i Ukraina, Syrien och Irak har dock satt käppar i hjulen på denna strategi. Följden kan bli att Kina fortsätta att bygga upp s

Läs mer

Konflikten i sydkinesiska havet har blivit allt allvarligare de senaste åren. Kina och dess grannländer i Sydostasien är sedan lång tid tillbaka indragna i ett bråk om ett antal obebodda men strategiskt belägna öar. Konflikten hotar att stoppa Asiens hitt

Läs mer

Rysslands invasion av Krim har gett de kinesiska ledarna huvudvärk. Principen om att inte blanda sig andra staters inre angelägenheter är helig för Kina. Samtidigt har Moskva blivit en allt viktigare strategisk partner för Peking. Kina motsätter sig inter

Läs mer