Återgå till blogg

För 25 år sedan inträffade en av de viktigaste och sorgligaste händelserna under 1900-talet. Med hjälp av landets militär krossade Kinas kommunistiska parti de fredliga studentdemonstrationerna på himmelska fridens torg. Händelsen ledde till att världens

Läs mer

De kinesiska ledarna är medvetna om att landets sociala orättvisor utgör ett allvarligt problem. Urbanisering kan dock bli den medicin som åtgärdar ojämlikheten. När landsbygdsbor flyttar till städer ökar deras levnadsstandard och de som blir kvar får des

Läs mer

Trots att Kina styrs av ett kommunistiskt parti är landet ett av det mest ojämlika i världen. De vida klyftorna grundar sig på de stora skillnader som finns mellan städer och byar. Landsbygdsbor har inte tillgång till samma rättigheter som stadsbor. För

Läs mer