Återgå till blogg

Sedan kalla krigets slut har liberal demokrati triumferat på många platser i världen. Demokratins tidigare huvudmotståndare fascismen och Sovjetkommunismen har slängts på historiens skräphög. I takt med det auktoritära Kinas växande styrka tycks dock ett

Läs mer

En kommunist, två sossar och två fascister, tillsammans har de beslutat sig för att starta ett konkurrerande alternativ till världsbanken och IMF. Trots ideologiska skillnader står ledarna för de fem stora utvecklingsekonomierna Brasilien, Ryssland, Kina,

Läs mer

Sveriges budgetkris är den senaste i raden av händelser som visat på stora brister i det demokratiska systemets funktionssätt. Det krävs något slags nytänkande som kan få demokrati att fungera bättre. I annat fall riskerar vi att Kina-inspirerade auktorit

Läs mer

Den 26 november 2013 besökte Xi Jinping Konfucius-templet i den forna statsfilosofens hemstad Qufu. I samband med besöket höll Xi ett tal som ger ledtrådar om kommunistpartiets ideologiska färdriktning. Talet tyder på att president Xi vill förena Marxisti

Läs mer