Återgå till blogg

Det kinesiska e-handelsföretaget Alibabas börsintroduktion har blivit den största någonsin. Noteringen har inbringat 25 miljarder dollar till företaget. Alibabas inträde i den globala ekonomin ger en föraning om en ny värld där den främsta ekonomiska supe

Läs mer

I år blir Kinas ekonomi sedd till köpkraftsjusterad BNP (PPP) för första gången större än USAs PPP. Kinas nominella BNP är dock fortfarande mindre än den västliga supermaktens. Dessa två mått fångar olika typer av makt och inflytande över den internatione

Läs mer