Artikel om Cecilia Lindkvist och utforskandet av den kinesiska papperskonsten

Idag är det två år sedan sinologen Cecilia Lindkvist gick bort. Hon är mest känd för sina böcker "Tecknens Rike" och "Qin" men ägnade även stor tid och kraft åt att utforska den kinesiska papperskonsten. Jag och min syster Fideli Sundqvist intervjuade henne för några år sedan vilket resulterade i denna krönika: https://kinamedia.se/2023/09/28/cecilia-lindqvist-utforskade-kinesisk-papperskonst/