Alibaba visar på livskraften i Kinas ekonomi

Det kinesiska e-handelsföretaget Alibabas börsintroduktion har blivit den största någonsin. Noteringen har inbringat 25 miljarder dollar till företaget. Alibabas inträde i den globala ekonomin ger en föraning om en ny värld där den främsta ekonomiska supermakten heter Kina och inte USA.

Enligt beräkningar som gjordes av The Economist 2010 och som hittills besannats kommer Kina överta USAs position som världens största ekonomi 2021. I kraft av stor befolkning och målmedveten industrialisering går Kina raskt mot en position som världens ekonomiska centrum. Men för att verkligen kunna överta denna position måste Kina kunna skapa livskraftiga och innovativa företag som kan utmana amerikanska jättar som Apple, Google och facebook. Alibaba är ett tydligt exempel på ett sådant företag.

Alibaba grundades 1999 av engelskaläraren Jack Ma. Vid denna tid var företaget mycket spartanskt. Rörelsen bestod av Jack Ma och 17 kollegor som alla trängdes i Jacks enkla lägenhet i staden Hangzhou. Företagsidén byggde på att använda tjänsten alibaba.com för att koppla ihop kinesiska exportörer med västerländska importörer. Under mitten av 2000-talet konkurrerade Alibaba ut eBay från den kinesiska marknaden genom att anpassa verksamheten till lokala behov. Med hjälp av rekommendationer och rankingar fick köpare möjlighet att bedöma säljares trovärdighet. Dessa säkerhetssystem har varit viktiga för marknaderna i Kina och andra utvecklingsländer där den sociala tilltron är relativt låg.

Idag står Alibaba för 80 procent av den kinesiska marknaden och säljer via sina plattformar varor för 248 miljarder dollar per år, mer än Amazon och eBay tillsammans. I och med företagets börsintroduktion förväntar sig analytiker att företaget ska värderas till 150-250 miljarder dollar. Det är mer än Facebook som värderas till 160 miljarder dollar och IBM som värderas till 200 miljarder dollar.

Kinas ekonomiska tillväxt är fortfarande driven av staten. Listan över landets största företag toppas av statliga bjässar som China National Petroleum Corporation, China Construction Bank och Agricultural Bank of China. Dessa företag subventioneras av de kinesiska myndigheterna och spelar därför inte på samma villkor som privata aktörer. Till skillnad från andra stora utvecklingsekonomier som Ryssland och Saudiarabien finns dock även privata kinesiska företag som blivit globala spelare. Vid sidan om Alibaba är Huawei ett exempel på ett företag som vuxit snabbt de senaste åren. 2012 tog Huawei över Ericssons position som världens största tillverkare av telekomutrustning. Precis som Alibaba är Huawei innovativt och nyskapande. De båda företagen pekar ut en framtid där Kina inte bara är världens verkstad utan också världens högteknologiska centrum.

Gustav Sundqvist

Infographics om om Alibaba:
http://projects.wsj.com/alibaba/

Följ hur The Economist bedömer Kinas ekonomiska utveckling
http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2014/08/chinese-and-american-gdp-forecasts