ÖKAD RISK FÖR HANDELSKRIG 

Handelskonflikten mellan USA och Kina har trappats upp under den gångna månaden. USAs tullar på stål och aluminium har trätt i kraft samtidigt som Kina reagerat genom att införa mottullar. President Donald Trump har dock annonserat att mer omfattande tullar på fler kinesiska varor snart kan vara ett faktum. Nu väntar några månaders intensiva förhandlingar som kan sluta med allt från en överenskommelse om nya handelsregler till ett fullskaligt handelskrig. 

USA har sedan 1980-talet ett stort handelsunderskott (landet importerar mer än det exporterar) vilket troligen även är en bidragande orsak till att den amerikanska statsskulden växer. Ekonomer är oense om effekten av långsiktiga handelsunderskott även om de flesta tycks eniga om att underskott skadar ett lands industriella utveckling. USAs president Trump har dock identifierat handelsunderskottet som en prioriterad fråga. Med 350 miljarder av totalt 500 miljarder dollar står handeln med Kina för lejonparten av det amerikanska underskottet.  Landet är därmed huvudmåltavla för den allt tuffare amerikanska handelspolitiken. Som det ser ut nu verkar Trump vilja använda sig av tre huvudsakliga verktyg för att sätta åt den kinesiska handeln; processer i WTO, investeringsrestriktioner och tullar.    
 
Den 23 mars anmälde USA Kina till världshandelsorganisationen WTO. Enligt USA strider bland annat Kinas krav på teknologiöverföring från utländska till kinesiska företag mot handelsorganisationens regler. USAs agerande i WTO utgör inget större hot mot det globala handelssystemet. Landet kan troligen få stöd av andra handelsaktörer som EU och Japan eftersom även dessa anser att Kina bryter mot internationella handelsregler. Skiljedomsprocesserna i WTO är dock långsamma och kan ta flera år. Trump har också försvagat organisationen genom att anklaga den för att missgynna amerikanska intressen. Kina har hittills visat respekt för utslagen i WTOs processer men om västländerna underminerar organisationens trovärdighet eller struntar i dess regler finns det risk för att Kina kan komma att göra detsamma.

WTO-processen utgör dock endast ett av verktygen i Trump-administrationens verktygslåda. USA misstänker att Kina gör strategiska investeringar i amerikanska företag för att stjäla nyckelteknologi. Redan idag har den amerikanska presidententen möjlighet att blockera investeringar med hänvisningar till argument om nationell säkerhet. Nästa steg kan bli att möjliggöra blockeringar av investeringar med hänvisning till ekonomiska argument.
 
Storsläggan i Trump-administrationens verktygslåda utgörs dock av import-tullar. USA har redan infört tullar på kinesiskt stål och aluminium och Kina har svarat på detta genom att införa egna strafftullar på amerikanska varor. Det rör sig hittills inte om någon storkonflikt eftersom det totala värdet av denna handel endast uppgår till några miljarder dollar. Trump-administrationen har dock lanserat planer på att 1 300 kinesiska produkter till ett värde av 60 miljarder dollar också kan komma att beläggas med tullar på upptill 25 procent. Varorna utgörs särskilt av produkter som Kina pekat ut som prioriterade i sin strategi ’Made in China 2025’. Den 4 april svarade Kina med att införa en egen lista på amerikanska produkter till ett värde av 50 miljarder dollar som kan komma att beläggas med tullar. Den senaste tiden har den kinesiska sidan slagit på stridstrummorna. En talesperson för Kinas handelsdepartement har sagt att ”Peking kommer slåss till slutet om USA startar ett handelskrig”. I en ledarartikel i kommunistpartiets viktigaste tidning Folkets Dagblad skrivs det att ”den amerikanska sidan förtjänar en läxa för sitt hänsynslösa agerande. Kina kommer inte sitta lugnt och se på när dess legitima rättigheter och intressen undermineras”.
 
Det är långt från säkert att de mer storskaliga tullarna kommer att träda i kraft. Bedömare på både den kinesiska och amerikanska sidan förväntar sig nu att en period av intensiva förhandlingar ska sättas igång. Om inte dessa förhandlingar leder någonstans kan dock handelskrig vara ett faktum inom några månader. I en sådan konflikt kommer inte endast USA och Kina beröras. Kina utgör en knutpunkt där produkter från flera olika länder sätts samman. Framförallt japanska och sydkoreanska företag kommer beröras om de amerikanska tullarna blir verklighet. Svenska företag med produktion i Kina som Volvo personvagnar kan också drabbas.