Jag deltar i Formas tidning Extrakt och diskuterar hur kampen mot Corona-epedemin kan leda till att demokratin urholkas både i Kina, Sverige och i andra länder: extrakt.se/digital-overvakning-i-kampen-mot-corona/

Läs mer
STORA KINESISKA INVESTERINGAR

Under 2010-talet har Kinas investeringar i utlandet ökat kraftigt. Under den gångna tioårsperioden har även ett stort antal svenska företag fått kinesiska huvudmän.

Läs mer

Under den senaste tio-årsperioden har Kinas investeringar i Europa exploderat. De ekonomiska flödena mellan Kina och Europa har visserligen skapat ekonomiskt välstånd men de kinesiska investeringarna har även blivit skarpt kritiserade. Fler och fler europ

Läs mer

Under 2010-talet har Kina utvecklats till en digital supermakt som kan jämföras med USA. Samtidigt har Europa inte hängt med i teknikutvecklingen. Kinas digitala försprång skapar stora utmaningar för Europa men hittills har få europeiska länder velat tota

Läs mer