En ny värld skapas i skuggan av förändrade maktrelationer 

I takt med att tidigare fattiga länder som Kina blir rikare förändras världen. Om vi i de nordiska länderna ska kunna anpassa oss till den nya maktordningen måste vi lära oss mer om vad som händer utanför Europas och Amerikas gränser. I min forskning försöker jag belysa hur de förändrade maktrelationerna och särskilt Kinas ökade styrka påverkar Sverige och världen.


Jag är forskare i statskunskap vid Mälardalens högskola med kinesisk politik som mitt specialområde. Jag är övertygad om att Kina kommer spela en allt viktigare roll i framtidens värld och vill därför bidra till att öka kunskapen om landet och dess politiska system.

Kontakt:
Personlig mail: sundqvist.gustav@gmail.com

Arbetsmail MDU: gustav.sundqvist@mdu.se
Arbetsmail UI: gustav.sundqvist@ui.se


Eftersom demokratiska fackföreningar inte är tillåtna i större delen av Kina har fackliga organisationer i den självstyrande regionen Hongkong länge varit viktiga samarbetsparter till den svenska fackföreningsrörelsen. Under 2020 och 2021 har dock myndigheterna i Hongkong slagit ned på regionens demokratirörelse. Detta har även drabbat Hongkongs arbetstagarorganisationer och demokratiska fackföreningar. Svenska fackföreningar bör följa utvecklingen och stödja Hongkongs fackföreningsrörelse så långt detta är möjligt.


https://kinacentrum.se/publikationer/framtiden-for-hongkongs-demokratiska-fackforeningsrorelse/

Läs kursen Kinas globala inflytande

Under hösten kommer jag vara huvudlärare för kursen 'Kinas globala inflytande' (7.5 hp) på Mälardalens universitet. Utöver lärare från universitetet deltar gästlärare från det nystartade Nationellt kunskapscentrum för Kina. Kursen ges digitalt på kvartsfart under hösten 2022 och kan kombineras med heltidsjobb eller utbildning. Sök senast 19 april! 


LÄNKAR

-