En ny värld skapas i skuggan av förändrade maktrelationer 

I takt med att tidigare fattiga länder som Kina blir rikare förändras världen. Om vi i de nordiska länderna ska kunna anpassa oss till den nya maktordningen måste vi lära oss mer om vad som händer utanför Europas och Amerikas gränser. I min forskning försöker jag belysa hur de förändrade maktrelationerna och särskilt Kinas ökade styrka påverkar Sverige och världen.


Jag är lektor i statskunskap vid Mälardalens högskola och analytiker vid Nationellt kunskapscentrum om Kina vid Utrikespolitiska institutet (UI). Jag är övertygad om att Kina kommer spela en allt viktigare roll i framtidens värld och vill därför bidra till att öka kunskapen om landet och dess politiska system.

Kontakt:
Personlig mail: sundqvist.gustav@gmail.com
Arbetsmail MDU: gustav.sundqvist@mdu.se
Arbetsmail UI: gustav.sundqvist@ui.se
Twitter: @SundqvistGLÄNKAR

-