En ny värld skapas i skuggan av förändrade maktrelationer 

I takt med att tidigare fattiga länder som Kina blir rikare förändras världen. Om vi i de nordiska länderna ska kunna anpassa oss till den nya maktordningen måste vi lära oss mer om vad som händer utanför Europas och Amerikas gränser. I min forskning försöker jag belysa hur de förändrade maktrelationerna och särskilt Kinas ökade styrka påverkar Sverige och världen.


Jag är lektor i statskunskap vid Mälardalens högskola och analytiker vid Nationellt kunskapscentrum om Kina vid Utrikespolitiska institutet (UI). Jag är övertygad om att Kina kommer spela en allt viktigare roll i framtidens värld och vill därför bidra till att öka kunskapen om landet och dess politiska system.

Kontakt:
Personlig mail: sundqvist.gustav@gmail.com
Arbetsmail MDU: gustav.sundqvist@mdu.se
Arbetsmail UI: gustav.sundqvist@ui.se
Twitter: @SundqvistG


Artikel om Cecilia Lindkvist och utforskandet av den kinesiska papperskonsten

Idag är det två år sedan sinologen Cecilia Lindkvist gick bort. Hon är mest känd för sina böcker "Tecknens Rike" och "Qin" men ägnade även stor tid och kraft åt att utforska den kinesiska papperskonsten. Jag och min syster Fideli Sundqvist intervjuade henne för några år sedan vilket resulterade i denna krönika: https://kinamedia.se/2023/09/28/cecilia-lindqvist-utforskade-kinesisk-papperskonst/


LÄNKAR

-